Khuyến mãi! Nhận ngay bí quyết luyện tập khoa học từ chuyên gia.

Hello!! My name is Jeanine

I love to eat, travel, and eat some more! I am married to the man of my dreams and have a beautiful little girl whose smiles can brighten anyone’s day!

Latest Recipes

Latest Tweets

Tính toán lượng Calo đốt cháy hàng ngày

Tìm hiểu bạn đốt cháy bao nhiêu calo hàng ngày


Bạn có biết mình đốt cháy bao nhiêu calo mỗi ngày không? Bạn nên làm nếu bạn đang cố gắng giảm cân. Bạn có thể tính toán cân bằng năng lượng của mình và tìm ra bao nhiêu để ăn mỗi ngày khi bạn biết con số của mình. Bạn cần đạt được sự cân bằng năng lượng âm để giảm cân.

Để đạt được sự cân bằng năng lượng âm , bạn cần đảm bảo rằng bạn nạp ít năng lượng vào cơ thể hơn mức cơ thể bạn sử dụng.

Điều đó có nghĩa là bạn cần tiêu thụ ít calo hơn mức bạn đốt cháy mỗi ngày. 1 Tuy nhiên, để làm được điều đó, bạn cần biết mình đốt cháy bao nhiêu calo.