Khuyến mãi! Nhận ngay bí quyết luyện tập khoa học từ chuyên gia.

Hello!! My name is Jeanine

I love to eat, travel, and eat some more! I am married to the man of my dreams and have a beautiful little girl whose smiles can brighten anyone’s day!

Latest Recipes

Latest Tweets

Tính toán lượng mỡ trong cơ thể

Tìm hiểu tỷ lệ phần trăm chất béo cơ thể của bạn


Có nhiều cách khác nhau để tính toán tỷ lệ phần trăm chất béo cơ thể của bạn. Một số phương pháp yêu cầu thiết bị đặc biệt hoặc quyền truy cập vào các dịch vụ chuyên gia. Các phương pháp này được công nhận là chính xác nhất.

Bạn cũng có thể ước tính tỷ lệ mỡ cơ thể tại nhà miễn phí. Sử dụng máy tính lượng mỡ trong cơ thể là phương pháp dễ dàng nhất vì nó không yêu cầu dụng cụ đặc biệt hoặc các cuộc hẹn kéo dài với bác sĩ chuyên khoa.

Phương pháp này sẽ cung cấp cho bạn ước tính phần trăm mỡ cơ thể mà bạn có thể xác nhận với các phương pháp khác nếu bạn chọn. Bạn sẽ cần một thước dây cơ bản và khoảng năm phút để thu thập tất cả dữ liệu bạn cần để có kết quả đo lượng mỡ cơ thể tức thì.