Khuyến mãi! Nhận ngay bí quyết luyện tập khoa học từ chuyên gia.

Hello!! My name is Jeanine

I love to eat, travel, and eat some more! I am married to the man of my dreams and have a beautiful little girl whose smiles can brighten anyone’s day!

Latest Recipes

Latest Tweets

Chế độ ăn thuần chay đã trở nên rất phổ biến. Ngày càng có nhiều người quyết định ăn chay trường vì các lý do đạo đức, môi trường hoặc sức khỏe. Khi thực hiện đúng, một chế độ ăn ...