Tag: Chuyện xả rác

Thất kinh chuyện xả rác bừa bãi ở chung cư

Vứt rác bừa bãi dù đã có ống xả rác  Các ống xả rác đều được trang bị cho các chung cư cao tầng. Việc đổ rác trở nên tiện hơn bất cứ lúc nào, mọi người có thể bỏ rác vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên  sự tiện lợi này cũng không thể […]