Khuyến mãi! Nhận ngay bí quyết luyện tập khoa học từ chuyên gia.

Hàu là động vật thân mềm hai mảnh nước mặn sống trong môi trường sống biển như ở vịnh và đại dương. Chúng là một phần quan trọng của hệ sinh thái, lọc các chất ô nhiễm ra khỏi nước ...