Tag: Mỗi tỉnh một bến

Cơ cấu lại bến xe mỗi tỉnh Hà Nội chuyển tuyến hàng nghìn lượt xe

Để giảm ùn tắc và quy hoạch lại bến xe Hà Nội đã điều chuyển hàng ngàn lượt xe về mỗi tỉnh một bến. Điều này nhằm giúp các doanh nghiệp cạnh trạnh bình đẳng. Ảnh: Vũ Điệp Theo phương án điều chuyển được Sở GTVT xây dựng, sẽ sắp xếp lại theo hướng tái […]