Tag: Tôm 10 càng

Tôm hùm đỏ 10 càng của Trung Quốc đe dọa vụ lúa tỉnh Đồng Tháp

Tôi dòm kỹ thì thấy nó là con tôm giống như con bò cạp, có màu đỏ. Nó có thể đi kiểu tiến lẫn lùi, hai cái càng lớn búng tách tách. Đưa thử cây mạ vô thì nó kẹp đứt ngang. Kinh dị hơn là hai bên hông mỗi bên có 4 cái càng […]