Tag: Ùn ứ giao thống

Đường Hà Nội chật như nêm ngày 27 tết

Theo ghi nhận thì các tuyến đường Hà Nội đặc biệt là những tuyến đường nối ra ngoại thành chật kín xe cộ. Các phương tiện di chuyển từng tí một, dù đã huy động hết lượng cảnh sát giao thông tham gia giải tỏa nhưng các điểm ùn ứ vẫn kéo dài hàng giờ […]